IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPUAPKontakt
A+ R A-

Nowy adres email

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI

 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu podaje do wiadomości wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

W trakcie rekrutacji, przy ustalaniu ilości punktów za oceny na świadectwie, obligatoryjnie brane będą pod uwagę oceny z:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

Dla poszczególnych klas pierwszych ustalono następujące przedmioty:

  • klasa 1A - wybór  najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
  •  klasa 1B - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
  •  klasa 1C - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
  •  klasa 1D - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Język polski

Kryteria oceniania GWO

Kryteria oceniania - klasa 2 LO

Plan wynikowy - klasa I LO

Przeszłość  2.1 i 2.2 - plan wynikowy

Przeszłość 3 - plan wynikowy

Przeszłość to dziś - rozkład materiału kl. I cz. 1

Przeszłość to dziś - rozkład materiału kl. I cz. 2

Rozkład - Sztuka wyrazu

Wymagania edukacyjne - język polski

Wymagania związane z kształceniem pisania interpretacji tekstu literackiego

 

Język francuski i hiszpański

Kryteria oceniania wszystkich sprawności

 

Język angielski

Enterprise B2

High Note 3

Ko On Screen Intermediate

My Perspectives 1

My Perspectives 1

My Perspectives 2

New Enterprise B1

OMT Rozszerzenie

Password 1

Password 1

Password 2

Password 2

Password 3

Password Reset A2 B1

Password Reset B1

Password Reset B2

Repetytorium - kryteria

Repetytorium Longman - wymagania

Repetytorium McMillan - wymagania

Repetytorium McMillan - wymagania

Solution Gold Upper Intermediate - wymagania

WE insight intermediate

WE insight upperr-intermediate

WE new matura explorer 2

WE new matura explorer 3

WE new matura explorer 4

 

Język niemiecki

2cg (rok 2020 2021) - Fokus 2

3a 3c (rok 2020 2021) - Fokus 2 i Fokus 3

Fakultet (rok 2020 2021)

Jniem_Pgim_Abitur_Przedmiotowy_system_oceniania_rozsz

Jniem_Pgim_Fokus_cz_2_Przedmiotowy_system_oceniania

Jniem_Pgim_Fokus_cz_3_Przedmiotowy_system_oceniania

Jniem_Pgim_Fokus_cz_3_Rozklad_materialu_60_h

NU (rok 2020 2021)

Perfekt 1 III.2.0 (1)

Perfekt 1 III.2.0

Perfekt 2  III.2

Perfekt 2 (rok 2020 2021) - 1z_1 2ab 2e 2cd

PERFEKT1_RM_III.2.0_60h_NPP

 

Biologia

Wymagania edukacyjne z biologii- klasa 2 po podstawówce, zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne z biologii, zakres rozszerzony, część 1. Klasy po gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii, zakres rozszerzony, część 2. Klasy po gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii, zakres rozszerzony, część 3. Klasy po gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej po podstawówce, zakres rozszerzony

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BU

Wymagania-edukacyjne-biologia-klasa-2-zakres-podstawowy

Wymagania-edukacyjne-biologia-zp1

Wymagania-edukacyjne-zakres-rozszerzony-czesc-3

Wymagania-edukacyjne-zakres-podstawowy-pdf

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

wymagania edukacyjne edb

 

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo - wymagania

 

Informatyka

Informatyka-klasa 1 rozszerzenie

informatyka klasy pierwsze

wymagania edukacyjne kl 2 i 3 informatyka rozszerzona

 

 

Geografia

Klasa 1 PP (P)_Oblicza geografii

Klasa 1 PR (P)  Oblicza geografii

Klasa 2 i 3 PR (G) Oblicza geografii

01 PP_LO_wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-i-zakres-podstawowy

01 PR LO_wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-i-zakres-rozszerzony

02 PP_LO_wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-ii-zakres-podstawowy

02 PR LO_wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-ii-zakres-rozszerzony (1)

GEOGRAFIA wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-1-zakres-rozszerzony

Klasa 1 PP (P)_Rozkład materiału i plan dydaktyczny.

Klasa 1 PR (P)_Rozkład materiału i plan dydaktyczny.

Klasa 2 PR (G)_Rozkład materiału i plan dydaktyczny.

Klasa 3 PR (G)_Rozkład materiału i plan dydaktyczny_01

WE

 

Wiedza o społeczeństwie

wos wymagania edukacyjne na oceny

wos-podstawa-wymagania-edukacyne-na-poszczeglne-oceny

wos-rozszerzenie-wymagania-edukacyjne-na-poszczeglne-oceny

 

Podstawy przedsiębiorczości

wymagania-edukacyjne-krok-w-przedsiebiorczosc szkoła ponadpodstawowa(2)

 

Przyroda

PRZYRODA - ZASADY OCENIANIA

Wymagania edukacyjne - PRZYRODA

 

Chemia

chemia kl 1 po gim propozycja wymagań programowych

propozycja-wymagań-programowych chemia 2 lo po gim

propozycja-wymagań-programowych-cz-2 (1)

chemia wymagania programowe na poszczególne oceny rozszerzenie po SP

Chemia wymagania programowe na poszczególne oceny zakres podstawowy SP

 

Filozofia

WE filozofia

 

Muzyka

Muzyka - wymagania edukacyjne

 

Fizyka

przedmiotowy-system-oceniania-odkryc-fizyke-klasa-1 (1)

przedmiotowy-system-oceniania-odkryc-fizyke-klasa-2

przedmiotowy-system-oceniania-zrozumiec-fizyke-czesc-1 (1)

przedmiotowy-system-oceniania-zrozumiec-fizyke-czesc-2

 

Historia

historia-podstawa-wymagania-na-poszczeglne-oceny

historia-rozszerzenie-wymagania-edukacyjne-na-poszczeglne-oceny

kryteria oceniania-historia-poziompodstawowy_posp

 

WF

Wymagania edukacyjne w  klasie I 4 LO

Wymagania edukacyjne w  klasie II 4 LO

Wymagania edukacyjne w  klasie IV 4 LO

Wymagania edukacyjne w II klasie po gimnazjum

Wymagania edukacyjne w klasie I 4LO

Wymagania edukacyjne w klasie I po gimnazjum

Wymagania edukacyjne w klasie II po gimnazjum

Wymagania edukacyjne w klasie III 4 LO

Wymagania edukacyjne w klasie III po gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

Terminy

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego poszczególne części rekrutacji odbędą się w następujących terminach:

 


1. od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 kandydat składa wniosek o
przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna) Kandydat decydujący się na wybór większej liczby oddziałów w szkole
we wniosku wskazuje wszystkie oddziały, którymi jest zainteresowany,
 
2. od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o
przyjęcie do szkoły o :

-  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
-  kwestionariusz kandydata wraz z załącznikiem,
- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem przyjęć do klasy pierwszej - dokumenty
do pobrania dostępne w zakładce rekrutacja na stronie 4lo.bytom.pl.
Kandydat winien samodzielnie wpisać do systemu (na stronie
https://slaskie.edu.com.pl/) oceny uzyskane w szkole podstawowej z poszczególnych
przedmiotów oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna dokonuje
weryfikacji wpisanych wyników.
3. Do 11 lipca 2024 r. nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
4. 12 lipca 2024 r. ma miejsce ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
5. Od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli uczęszczania do
 szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o  ile
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (§15 pkt 2).
6. Od 12 lipca do 17 lipca 2024 r. następuje odbiór złożonych dokumentów przez
kandydatów niezakwalifikowanych.
7. 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 r. – podanie do publicznej wiadomości listy
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Współpraca