IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPUAPKontakt
A+ R A-

Skład Rady Rodziców

Mariusz Nowak
Bogdan Marcinkowski
Beata Krawczyk
  • Kategoria: Rada Rodziców
  • Opublikowano: środa, 14 listopad 2018 09:24
  • Odsłony: 772

Nowa Rada Rodziców


Z dniem 16.09.2019 została powołana nowa Rada Rodziców, nowe Prezydium Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

Przewodniczący  Mariusz Nowak
Wiceprzewodniczący  Bogdan Marcinkowski
Skarbnik Beata KrawczykRada Rodziców działa na podstawie aktów prawnych:

- KonstytucjI RP (w szczególności Art. :48, 53, 71),

- Ustawy o systemie oświaty ( w szczególności Art. :22ab, 92l)

- Ustawy Prawo Oświatowe (w szczególności Art. :45, 63, 68, 70, 81, 83, 84, 86, 87, 91, 100, 102, 108a, 109, 238, 241, 360, 368),

- Ustawy Karta Nauczyciela ( w szczególności Art.6a),

- Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( w szczególności Art. 52c),

- Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie: ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, szczegółowej organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli, regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, organizacji roku szkolnego, nadzoru pedagogicznego, szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz postępowania odwoławczego,

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,

- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form ii trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego Niepodległa,

- Regulaminu Rady Rodziców.

W zakładce kontakt poniższa treść ( terminy spotkań były w tabeli ale linie tabeli się nie kopiują tylko jej treść):

TERMINARZ SPOTKAŃ RADY RODZICÓW
rok szkolny 2019/2020


2019 r.      godzina      Zebranie przy okazji

21 października    17.30  Konsultacji dla rodziców

9 grudnia        17.30       Zebrania rodziców2020 r.      godzina     Zebranie przy okazji

17 lutego      17.30    Konsultacji dla rodziców

6 kwietnia     17.30     Zebrania rodziców

8 czerwca     17.30      Zebrania rodzicówW ważnych niecierpiących zwłoki sprawach Przewodniczący zwoła zebranie w innym
terminie niż wskazane wyżej.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na spotkania w dogodnym, ustalonym mailowo, terminie.SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Współpraca