IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPUAPKontakt
A+ R A-

Terminy

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego poszczególne części rekrutacji odbędą się w następujących terminach:

 

 1. od 16 maja do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00 kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) Kandydat decydujący się na wybór większej liczby oddziałów w szkole we wniosku wskazuje wszystkie oddziały, którymi jest zainteresowany,

 

 1. od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o :

          -  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

          - zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

          -  kwestionariusz kandydata wraz z załącznikiem,

 - potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem przyjęć do klasy pierwszej - dokumenty do pobrania dostępne w zakładce    rekrutacja na stronie  4lo.bytom.pl

 

Kandydat winien samodzielnie wpisać do systemu (na stronie https://slaskie.edu.com.pl/) oceny uzyskane w szkole podstawowej z poszczególnych przedmiotów oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wpisanych wyników.

 

 1. Do 13 lipca 2022r. nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. 20 lipca 2022 r. – ma miejsce ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

 1. od 21 lipca do 28 lipca 2022r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli uczęszczania do  szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o  ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (§16 pkt 2)

 

 1. Od 21 lipca do 28 lipca 2022 r. następuje odbiór przez kandydatów niezakwalifikowanych złożonych dokumentów.

 

 1. 29 lipca do godz. 14.00 r. – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Język polski

Kryteria oceniania GWO

Kryteria oceniania - klasa 2 LO

Plan wynikowy - klasa I LO

Przeszłość  2.1 i 2.2 - plan wynikowy

Przeszłość 3 - plan wynikowy

Przeszłość to dziś - rozkład materiału kl. I cz. 1

Przeszłość to dziś - rozkład materiału kl. I cz. 2

Rozkład - Sztuka wyrazu

Wymagania edukacyjne - język polski

Wymagania związane z kształceniem pisania interpretacji tekstu literackiego

 

Język francuski i hiszpański

Kryteria oceniania wszystkich sprawności

 

Język angielski

Enterprise B2

High Note 3

Ko On Screen Intermediate

My Perspectives 1

My Perspectives 1

My Perspectives 2

New Enterprise B1

OMT Rozszerzenie

Password 1

Password 1

Password 2

Password 2

Password 3

Password Reset A2 B1

Password Reset B1

Password Reset B2

Repetytorium - kryteria

Repetytorium Longman - wymagania

Repetytorium McMillan - wymagania

Repetytorium McMillan - wymagania

Solution Gold Upper Intermediate - wymagania

WE insight intermediate

WE insight upperr-intermediate

WE new matura explorer 2

WE new matura explorer 3

WE new matura explorer 4

 

Język niemiecki

2cg (rok 2020 2021) - Fokus 2

3a 3c (rok 2020 2021) - Fokus 2 i Fokus 3

Fakultet (rok 2020 2021)

Jniem_Pgim_Abitur_Przedmiotowy_system_oceniania_rozsz

Jniem_Pgim_Fokus_cz_2_Przedmiotowy_system_oceniania

Jniem_Pgim_Fokus_cz_3_Przedmiotowy_system_oceniania

Jniem_Pgim_Fokus_cz_3_Rozklad_materialu_60_h

NU (rok 2020 2021)

Perfekt 1 III.2.0 (1)

Perfekt 1 III.2.0

Perfekt 2  III.2

Perfekt 2 (rok 2020 2021) - 1z_1 2ab 2e 2cd

PERFEKT1_RM_III.2.0_60h_NPP

 

Biologia

Wymagania edukacyjne z biologii- klasa 2 po podstawówce, zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne z biologii, zakres rozszerzony, część 1. Klasy po gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii, zakres rozszerzony, część 2. Klasy po gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii, zakres rozszerzony, część 3. Klasy po gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej po podstawówce, zakres rozszerzony

WYMAGANIA EDUKACYJNE-BU

Wymagania-edukacyjne-biologia-klasa-2-zakres-podstawowy

Wymagania-edukacyjne-biologia-zp1

Wymagania-edukacyjne-zakres-rozszerzony-czesc-3

Wymagania-edukacyjne-zakres-podstawowy-pdf

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

wymagania edukacyjne edb

 

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo - wymagania

 

Informatyka

Informatyka-klasa 1 rozszerzenie

informatyka klasy pierwsze

wymagania edukacyjne kl 2 i 3 informatyka rozszerzona

 

 

Geografia

Klasa 1 PP (P)_Oblicza geografii

Klasa 1 PR (P)  Oblicza geografii

Klasa 2 i 3 PR (G) Oblicza geografii

01 PP_LO_wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-i-zakres-podstawowy

01 PR LO_wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-i-zakres-rozszerzony

02 PP_LO_wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-ii-zakres-podstawowy

02 PR LO_wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-ii-zakres-rozszerzony (1)

GEOGRAFIA wymagania-edukacyjne-oblicza-geografii-czesc-1-zakres-rozszerzony

Klasa 1 PP (P)_Rozkład materiału i plan dydaktyczny.

Klasa 1 PR (P)_Rozkład materiału i plan dydaktyczny.

Klasa 2 PR (G)_Rozkład materiału i plan dydaktyczny.

Klasa 3 PR (G)_Rozkład materiału i plan dydaktyczny_01

WE

 

Wiedza o społeczeństwie

wos wymagania edukacyjne na oceny

wos-podstawa-wymagania-edukacyne-na-poszczeglne-oceny

wos-rozszerzenie-wymagania-edukacyjne-na-poszczeglne-oceny

 

Podstawy przedsiębiorczości

wymagania-edukacyjne-krok-w-przedsiebiorczosc szkoła ponadpodstawowa(2)

 

Przyroda

PRZYRODA - ZASADY OCENIANIA

Wymagania edukacyjne - PRZYRODA

 

Chemia

chemia kl 1 po gim propozycja wymagań programowych

propozycja-wymagań-programowych chemia 2 lo po gim

propozycja-wymagań-programowych-cz-2 (1)

chemia wymagania programowe na poszczególne oceny rozszerzenie po SP

Chemia wymagania programowe na poszczególne oceny zakres podstawowy SP

 

Filozofia

WE filozofia

 

Muzyka

Muzyka - wymagania edukacyjne

 

Fizyka

przedmiotowy-system-oceniania-odkryc-fizyke-klasa-1 (1)

przedmiotowy-system-oceniania-odkryc-fizyke-klasa-2

przedmiotowy-system-oceniania-zrozumiec-fizyke-czesc-1 (1)

przedmiotowy-system-oceniania-zrozumiec-fizyke-czesc-2

 

Historia

historia-podstawa-wymagania-na-poszczeglne-oceny

historia-rozszerzenie-wymagania-edukacyjne-na-poszczeglne-oceny

kryteria oceniania-historia-poziompodstawowy_posp

 

WF

Wymagania edukacyjne w  klasie I 4 LO

Wymagania edukacyjne w  klasie II 4 LO

Wymagania edukacyjne w  klasie IV 4 LO

Wymagania edukacyjne w II klasie po gimnazjum

Wymagania edukacyjne w klasie I 4LO

Wymagania edukacyjne w klasie I po gimnazjum

Wymagania edukacyjne w klasie II po gimnazjum

Wymagania edukacyjne w klasie III 4 LO

Wymagania edukacyjne w klasie III po gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

Administrator danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Danych Osobowych  jest:

 IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu  - adres: plac gen. Wł. Sikorskiego 1 41-902 Bytom reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły.

 

 • dane kontaktowe Inspektora IOD;

adres Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2 41-902 Bytom,

e-mail do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/  odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3/  dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  . Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5/  podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych  od osób, które dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, ze ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE – DZIENNIK ELEKTRONICZNY   

 

Administratorem danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu z siedzibąw Bytomiu, przy pl. W. Sikorskiego 1

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail mzadoraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  w związku z ustawą Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania
  z systemu dziennika elektronicznego.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w przypadku obsługi dziennika elektronicznego – firma LIBRUS Sp. z o.o., podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego
  w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ucznia/uczennicy.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE –
ZDALNE NAUCZANIE

 

Administratorem danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu, przy pl. Sikorskiego 1

W przypadku wykorzystania przez Administratora aplikacji i portali społecznościowych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach:

 1. G Suit, Google Classroom, Skype, You Tube, E-mail jest Google Inc z siedzibą w USA.
 2. Whatsupp jest WhatsApp Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii.
 3. Discord jest Discord Inc. z siedzibą w USA
 4. Zoom, Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w USA
 5. Khan Academy jest Khan Academy z siedzibą w USA
 6. Dziennika elektronicznego Librus i poczty e-mail (@4lo.bytom.pl) jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail mzadoraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa
  6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu:

G Suit, Google Classroom, Skype, You Tube, E-mail

Whatsupp  

Discord

Zoom,

Khan Academy

Dziennika elektronicznego Librus.

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICY (.pdf)

 KLAUZULA PPK (.pdf)

                                  

Współpraca