IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPUAPKontakt
A+ R A-

Nowy adres email

Klasa C

  • Kategoria: Klasy
  • Opublikowano: poniedziałek, 18 marzec 2019 18:57
  • Super User
  • Odsłony: 8790

Przedmioty rozszerzone:

język polski

biologia lub historia

język angielski

plus profil psychologiczny

Drugi obowiązkowy język obcy nowożytny do wyboru spośród niżej wymienionych:

język francuski,

język hiszpański,

język niemiecki

 

Języki obce nowożytne będą nauczane w grupach międzyoddziałowych ( kontynuacja lub od podstaw)

 

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- dwa dowolne wskazane przez absolwenta przedmioty  spośród: geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie,  języki obce, informatyka.

 

Profil klasy:

Klasa humanistyczno-biologiczna jest nie tylko dla tych uczniów, których fascynuje szeroko pojęty świat kultury, mediów czy historia, ale połączenie edukacji polonistycznej z biologiczną daje uczniowi możliwość późniejszego zgłębiania wiedzy na temat ludzkiej psychiki, studiując psychologię. Zapewniamy stały kontakt ze sztuką – filmem, teatrem, operą, muzyką, malarstwem. Szkoła wychodzi naprzeciw tym spośród licealistów, którzy również przejawiają zainteresowanie m.in. historią, historią sztuki, psychologią, prawem, dziennikarstwem, kulturoznawstwem czy filozofią. Dla tej klasy przewidziano dodatkowe wykłady z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego ora z Uniwersytetem SWPS.
Zmieniająca się rzeczywistość powoduje zwiększanie zapotrzebowania na wiedzę o mechanizmach działania i myślenia człowieka. W ramach kształcenia w tej klasie realizowane będą zajęcia z psychologii. Uczniowie będą mogli poznać zawód pedagoga i psychologia oraz doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, oraz interpersonalne. Zajęcia prowadzone przez specjalistów pomogą uczniom radzić sobie ze stresem oraz poszerzą ich umiejętności uczenia się i zapamiętywania.
Kadra pedagogiczna opiekująca się klasą humanistyczną to doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy egzaminu maturalnego oraz ludzie związani ze światem kultury. Zajęcia z biologii prowadzą doświadczeni nauczyciele, którzy podejmują liczne inicjatywy na terenie szkoły. Współorganizują konferencje i udzielają się w programach promujących dawstwo narządów przy współpracy z Fundacją Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, organizują warsztaty i konferencje dla nauczycieli w RODN WOM w Katowicach. W ich pedagogiczno - naukowym dorobku znajdują się liczne publikacje, m.in. na łamach Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego "Refleksje", Kwartalnika RODN WOM w Katowicach czy Zielonej Ligi. Nauczyciele biologii systematycznie współpracują z licznymi instytucjami, takimi jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu, Wojewódzka i Miejska Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Miejski Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym roku szkoła wygrała w konkursie „Zielona Pracownia” nagrodę, która pozwoli na wyposażenie pracowni biologicznej i prowadzenie różnych zajęć ćwiczeniowych w grupach. Nauczyciele poloniści i historycy uczestniczą w wielu projektach i działaniach interdyscyplinarnych, promujących kulturę humanistyczną, współpracują z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.
Konkursy, imprezy kulturalne oraz programy edukacyjne dla humanistów i biologów:
- Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny (pod patronatem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
- Uniwersjada Polonistyczna (organizator - Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach)
- „Zmierz się z kulturą” (Muzeum Narodowe w Krakowie)
- „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” (honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej)
- „Misja - książka” (honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej)
- „Filmowe Pojedynki” (organizator – Gabinet Filmowy w Łodzi oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej)
- wizyty w Teatrze Korez w Katowicach
- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-Planeta
- Konkurs organizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach Tygodnia Ziemi
- Ogólopolska Kampania SMOG
- Miejskie Konkursy Ekologiczne

 Profil zawodowy absolwenta:

Proponowane rozszerzenia dają możliwość wyboru kierunków studiów na różnych wydziałach: Wydział Artystyczny, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Prawa i Administracji ,Wydział Radia i Telewizji.

 

Współpraca