IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kontakt
A+ R A-

Klasa C

  • Kategoria: Klasy
  • Opublikowano: poniedziałek, 18 marzec 2019 18:57
  • Super User
  • Odsłony: 3311

Przedmioty rozszerzone:

język polski

biologia lub historia

język angielski

Drugi obowiązkowy język obcy nowożytny do wyboru spośród niżej wymienionych:

język francuski,

język hiszpański,

język niemiecki

 

Języki obce nowożytne będą nauczane w grupach międzyoddziałowych ( kontynuacja lub od podstaw)

 

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- dwa dowolne wskazane przez absolwenta przedmioty  spośród: geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie,  języki obce, informatyka.

 

Profil klasy:

Klasa humanistyczno-biologiczna jest nie tylko dla tych uczniów, których fascynuje szeroko pojęty świat kultury, mediów czy historia, ale połączenie edukacji polonistycznej z biologiczną daje uczniowi możliwość późniejszego zgłębiania wiedzy na temat ludzkiej psychiki, studiując psychologię. Zapewniamy stały kontakt ze sztuką – filmem, teatrem, operą, muzyką, malarstwem. Szkoła wychodzi naprzeciw tym spośród licealistów, którzy również przejawiają zainteresowanie m.in. historią, historią sztuki, psychologią, prawem, dziennikarstwem, kulturoznawstwem czy filozofią. Dla tej klasy przewidziano dodatkowe wykłady z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz z Uniwersytetem SWPS.

Kadra pedagogiczna opiekująca się klasą humanistyczną to doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy egzaminu maturalnego oraz ludzie związani ze światem kultury. Zajęcia z biologii prowadzą doświadczeni nauczyciele, którzy podejmują liczne inicjatywy na terenie szkoły. Współorganizują  konferencje i udzielają się w programach promujących dawstwo narządów przy współpracy z Fundacją Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa  Religi w Zabrzu, organizują warsztaty i konferencje dla nauczycieli w RODN WOM w Katowicach. W ich pedagogiczno - naukowym dorobku znajdują się liczne publikacje, m.in. na łamach Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego "Refleksje", Kwartalnika RODN WOM w Katowicach czy Zielonej Ligi. Nauczyciele biologii systematycznie współpracują z licznymi instytucjami, takimi jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu, Wojewódzka i Miejska Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Miejski Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym roku szkoła wygrała w konkursie „Zielona Pracownia” nagrodę, która pozwoli na wyposażenie pracowni biologicznej i prowadzenie różnych zajęć ćwiczeniowych w grupach.

Nauczyciele poloniści i historycy uczestniczą w wielu projektach i działaniach interdyscyplinarnych, promujących kulturę humanistyczną, współpracują z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

Konkursy, imprezy kulturalne oraz programy edukacyjne dla humanistów i biologów:

- Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny (pod patronatem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

- Uniwersjada Polonistyczna (organizator - Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach)

- „Zmierz się z kulturą” (Muzeum Narodowe w Krakowie)

- „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego” (honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej)

- „Misja - książka” (honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej)

- „Filmowe Pojedynki” (organizator – Gabinet Filmowy w Łodzi oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej)

 - wizyty w Teatrze Korez w Katowicach

- Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-Planeta

- Konkursie organizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach Tygodnia Ziemi

- Ogólnopolskiej Kampanii SMOG

- Miejskich Konkursach Ekologicznych

 

 Profil zawodowy absolwenta:

Proponowane rozszerzenia dają możliwość wyboru kierunków studiów na różnych wydziałach: Wydział Artystyczny, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Prawa i Administracji ,Wydział Radia i Telewizji.

 

Współpraca