UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

WOLONTARIAT

Wolontariusz? Kto to taki ? Wolontariusz to osoba pracujca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i wiadomie oraz bez wynagrodzenia angauje si w prace na rzecz osb, organizacji pozarzdowych, a take rozmaitych instytucji dziaajcych w ronych obszarach spoecznych.

22 stycznia 2013 r.

Szkoa podstawowa nr 45.

Uczniowie IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego bior udzia w wolontariacie w szkole Podstawowej nr. 45. Co tam robi ? Wszystko ! Bawi si z dziemi, pomagaj w nauce, rozmawiaj i robi wiele innych rzeczy.

Sikorak daje radosc.grudzie 2012 r.

Grudzie - miesicem serca.

Grudniowa aura poskpia nam niegu i mrozu, za to w Sikoraku sypno yczliwoci, chci dzielenia si i dawania. Podsumujmy, co udao nam si zrealizowa:
- w akcji "Szlachetna paczka" w tym roku wzio udzia a 5 klas: IA, IC, IIB, IID i IIE. Przygotowalimy ogromn gr prezentw dla wybranych przez siebie rodzin,
- po raz trzeci odbya si zbirka darw przeznaczonych dla schroniska zwierzt w Miechowicach. Akcja organizowana jest przez modzieowe stowarzyszenie "FRUGO" zrzeszajce m.in. naszych byych uczniw. W tegorocznej, absolutnie rekordowej zbirce wziy udzia klasy IIIB i ID oraz wiele osb z innych klas,
- "Bure Misie" od lat s mie naszym sercom. Klasy IIIB i IIC przyszykoway prezenty witeczne dla Burych Misiw, a opiekunki - Niedwiedzie z klas trzecich sprzedaway wasnorcznie upieczone ciasta, przeznaczajc uzbieran kwot na dofinansowanie obozu dla swych podopiecznych,
- jak co roku, pani pedagog Judyta Szczchor zainicjowaa szereg mikoajkowych spotka naszych uczniw z przedszkolakami. Uczniowie z klas IIIE, IC i IE przygotowali zabawy i niespodzianki dla dzieci w przedszkolach nr 24, 30 i 29,
- klasa IID podja si przygotowania i wystawienia bajek "Krlewna nieka" i "Czerwony Kapturek" dla dzieci. Przedstawienie pomoga przygotowa p. Joanna Jaksik i p. Joanna Furtak. Nasi aktorzy odwiedzili SP 51, SP 4 i przedszkole nr 40. Mali widzowie byli zachwyceni i prosz o jeszcze!
- sprzedawalimy bombki-cegieki dla Fundacji "Dom Nadziei" przyczajc si w ten sposb do akcji "Choinka pena nadziei"

Serdeczne podzikowania
dla wszystkich darczycw!!!


6 grudnia 2012 r.

Bajkowe przeycia dzieci

W czwartek 6 grudnia 2012r. grupa wolontariuszek z naszej szkoy wybraa si do pobliskiego przedszkola nr.12.
Chcc urozmaici dzieciom bajkowe przeycia dziewczyny przebray si za pomocnice Mikoaja-nieynki. Rado maluchw bya nie do opisania. Dzieci oczekiway witego ju od kilku dni, dlatego zdyy przygotowa wspaniae piosenki, wierszyki i rysunki. W nagrod kady dosta niesamowity prezent.
To byo ciekawe dowiadczenie dla naszych uczennic. Dzikujemy Wiktorii Cholewie, Karolinie Szatkiewicz, Nicoli Heppner, Emilii Gruli, Kasi Filipek, Oli Janeczek, Oliwii Kubat, Ani Zaborowskiej i Paulinie Tobiasz.
Mamy nadziej,e rwnie w przyszym roku nasi uczniowie docz si do podobnych akcji i umil przedwiteczny okres nie tylko juniorom ale take seniorom :)


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ