UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

SUKCESY

10 grudnia 2012 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrw dla naszej uczennicy.

Naszej uczennicy Agnieszce Sanigrskiej wrczono, na uroczystej akademii, Nagrod w postaci Stypendium Prezesa Rady Ministrw.
W tej podniosej uroczystoci, Agnieszce towarzyszyli: Dyrektor szkoy oraz oddelegowani uczniowie z klasy

Gratulujemy!!! I yczymy dalszych sukcesw!!!

Fotoreporta Piotra Burgera


7 grudnia 2012 r.

Sukcesy naszych uczniw w Etapie Rejonowym Konkursu "Promocja Zdrowego Stylu ycia"

Gratulujemy!!!


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ