Oferta Edukacyjna
2017/2018
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w Bytomiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szkoły

+ PEDAGOG

GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO

Judyta Szcząchor

poniedziałek 13.00 - 16.30
wtorek ---
środa 7.00 - 11.00
czwartek 7.00 - 11.00
piątek 7.00 - 15.30


PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Ilona Paciuch

wtorek 12.00-16.00

Materiały dla Rodziców18 września 2013 r.

Do pobrania materiały ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.
18 września 2013 r.

Do pobrania materiały ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

POMAGAMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY m.in. poprzez:
* diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
* terapię pedagogiczną (indywidualną i grupową), logopedyczną oraz terapię EEG - Biofeedback
* terapię psychologiczną (indywidualną, grupową, rodzinną)
* opiniowanie i orzecznictwo
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
* poradnictwo zawodowe dla młodzieży
POMAGAMY RODZICOM I OPIEKUNOM m.in. poprzez:
* poradnictwo wychowawcze
* spotkania edukacyjne
* terapię rodzinną
* profesjonalne poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
POMAGAMY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM m.in. poprzez:
* udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
* konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, szkół oraz poradni
* organizowanie i prowadzenie spotkań szkoleniowych i warsztatowych
* prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół programów profilaktycznych, interwencyjnych
oraz programów integrujących zespoły klasowe
28 stycznia 2013 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Uprzejmie informujemy, że 5 lutego przypadają obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Zapraszamy serdecznie do udziału i przedstawienia własnych inicjatyw promujących idee DBI.
4 Liceum Ogólnokształc±ce. Wszelkie prawa zastrzeżone | code&design: SAMIOZ