Oferta Edukacyjna
2017/2018
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w Bytomiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szkoły

+ Patron

Bolesław I Chrobry (ok. 967-1025), książę polski od 992, król od 1025.
Najstarszy syn Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy.
Kilkakrotnie wstępował w związki małżeńskie, w 984 poślubił córkę margrabiego Miśni - Rykdaga, w 986 Węgierkę nie znaną z imienia, w 990 Emmildę, córkę księcia Dobromira.
Poprzez te związki małżeńskie starał się o zdobycie wpływów wśród sąsiadów Polski. Po śmierci ojca, w 992, przejął władzę, jego działania zdążały w kierunku wyeliminowania swych oponentów, wypędził z kraju macochę Odę i trzech swych przyrodnich braci.
Przywrócił jedność państwa i centralne, samodzielne kierowanie nim.
Od 997 organizował wyprawę misyjną czeskiego biskupa Wojciecha na ziemie Prusów.
Śmierć męczeńską biskupa Wojciecha z rąk Prus i kanonizowanie go w 999 wykorzystał dla podniesienia znaczenia państwa polskiego. W 999 uzyskał zgodę papieża na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz nowych biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. W 1000 podejmował w Gnieźnie cesarza niemieckiego Ottona III. Na zjeździe gnieźnieńskim uzyskał potwierdzenie niezależności Polski, zgodę cesarza na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz symboliczną koronację. Od 1000 uważał się za króla. Przekazane wówczas przez papieża insygnia królewskie zatrzymał książę węgierski Stefan. Od 1000 skutecznie reorganizował Kościół poprzez wiązanie z metropolią gnieźnieńską piastowskich nabytków z lat poprzednich, utrzymując przyjazne stosunki z cesarzem niemieckim. Po śmierci Ottona III (1002) władzę w Niemczech przejął Henryk II, niechętny współpracy z Polską.
Bolesław Chrobry chcąc umocnić swoje panowanie, zajął Łużyce, Milsko, Miśnię, a także rozszerzył władzę na Czechy i Morawy. Aneksje te stały się przyczyną wojen z Henrykiem II, które prowadzone z przerwami od 1002 do 1018 zakończono pokojem w Budziszynie. W traktacie pokojowym cesarz niemiecki uznał suwerenność Polski wraz z Milskiem i Łużycami. W tym samym roku, w związku ze sporami dynastycznymi między synami księcia kijowskiego Włodzimierza, podjął zbrojną wyprawę na Kijów, w wyniku której przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. W 1025, na kilka tygodni przed śmiercią, koronował się w Gnieźnie na króla Polski, umacniając tym międzynarodowy autorytet Polski. Swym następcą uczynił młodszego syna, Mieszka II. Został pochowany w Gnieźnie. Potomni nadali twórcy potęgi wczesnofeudalnego państwa polskiego przydomek Chrobry. Źródło: Multimedialna Encyklopedia Fogra '98.

4 Liceum Ogólnokształc±ce. Wszelkie prawa zastrzeżone | code&design: SAMIOZ