UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Patron

Bolesaw I Chrobry (ok. 967-1025), ksi polski od 992, krl od 1025.
Najstarszy syn Mieszka I i ksiniczki czeskiej Dobrawy.
Kilkakrotnie wstpowa w zwizki maeskie, w 984 polubi crk margrabiego Mini - Rykdaga, w 986 Wgierk nie znan z imienia, w 990 Emmild, crk ksicia Dobromira.
Poprzez te zwizki maeskie stara si o zdobycie wpyww wrd ssiadw Polski. Po mierci ojca, w 992, przej wadz, jego dziaania zday w kierunku wyeliminowania swych oponentw, wypdzi z kraju macoch Od i trzech swych przyrodnich braci.
Przywrci jedno pastwa i centralne, samodzielne kierowanie nim.
Od 997 organizowa wypraw misyjn czeskiego biskupa Wojciecha na ziemie Prusw.
mier mczesk biskupa Wojciecha z rk Prus i kanonizowanie go w 999 wykorzysta dla podniesienia znaczenia pastwa polskiego. W 999 uzyska zgod papiea na utworzenie arcybiskupstwa w Gnienie oraz nowych biskupstw w Koobrzegu, Wrocawiu i Krakowie. W 1000 podejmowa w Gnienie cesarza niemieckiego Ottona III. Na zjedzie gnienieskim uzyska potwierdzenie niezalenoci Polski, zgod cesarza na utworzenie arcybiskupstwa w Gnienie oraz symboliczn koronacj. Od 1000 uwaa si za krla. Przekazane wwczas przez papiea insygnia krlewskie zatrzyma ksi wgierski Stefan. Od 1000 skutecznie reorganizowa Koci poprzez wizanie z metropoli gnieniesk piastowskich nabytkw z lat poprzednich, utrzymujc przyjazne stosunki z cesarzem niemieckim. Po mierci Ottona III (1002) wadz w Niemczech przej Henryk II, niechtny wsppracy z Polsk.
Bolesaw Chrobry chcc umocni swoje panowanie, zaj uyce, Milsko, Mini, a take rozszerzy wadz na Czechy i Morawy. Aneksje te stay si przyczyn wojen z Henrykiem II, ktre prowadzone z przerwami od 1002 do 1018 zakoczono pokojem w Budziszynie. W traktacie pokojowym cesarz niemiecki uzna suwerenno Polski wraz z Milskiem i uycami. W tym samym roku, w zwizku ze sporami dynastycznymi midzy synami ksicia kijowskiego Wodzimierza, podj zbrojn wypraw na Kijw, w wyniku ktrej przyczy do Polski Grody Czerwieskie. W 1025, na kilka tygodni przed mierci, koronowa si w Gnienie na krla Polski, umacniajc tym midzynarodowy autorytet Polski. Swym nastpc uczyni modszego syna, Mieszka II. Zosta pochowany w Gnienie. Potomni nadali twrcy potgi wczesnofeudalnego pastwa polskiego przydomek Chrobry. rdo: Multimedialna Encyklopedia Fogra '98.

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ