UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

OSIAGNICIA

23 listopada 2017 r.

Wyrnienie dla Anny Czech w III Oglnopolskim Frankofoskim Konkursie Fotograficznym Bleu Blanc Rouge 2017.


Gratulujemy!!!


20 listopada 2017 r.

W dniu 20 listopada 2017r. w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie, odbya si uroczysto wrczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrw.


Wyrnienie to otrzymaa Kinga Makowiecka, ktra w roku szkolnym 2016/2017 uzyskaa najwysz redni w szkole.

Gratulujemy i yczymy kolejnych sukcesw !


11 listopada 2017 r.

Wyrnienie dla Patryka Adamczyka za zajcia V miejsca w Turnieju Szermierczym z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodlegoci.


Gratulujemy!!!

23 czerwca 2017 r.

Kolejne sukcesy naszych uczniw30 maja 2017 r.

Sukces artystyczno-jzykowy uczniw naszej szkoy w konkursie „Kolorowy wiat jzykw".


30. maja br. w radzionkowskim L.O. im. Powstacw lskich nasi pierwszo- i drugoklasici stawali w artystyczne szranki w kategoriach wiersz/piosenka w jzyku obcym oraz praca plastyczna o tematyce „Metropolie wiata". Zaszczytne drugie miejsce w recytacji po angielsku zaj Jakub Wujek, ucze klasy IIA; w piosence obcojzycznej Weronika Frczek z IA zaja trzeci lokat i ta sama pozycja na podium przypada Martynie Piechocie z IIC za graffiti przedstawiajce Nowy Jork. Jakby tego byo mao, z wyrnieniem w kategorii plastycznej wrcia te Aleksandra Gajewska z IIA, ktra namalowaa impresj Parya. Wszystkim uczestnikom i laureatom tego wszechstronnego konkursu serdecznie gratulujemy!

FOTOgaleria


Wyniki Oglnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta


Uczniowie naszej szkoy uczestniczcych w Oglnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta uzyskao wyrnienia.
Uczennica Natalia Stanusch, za najwyszy wynik w szkole uzyskaa nagrod ksikow oraz dyplom za bardzo dobry wynik uzyskany w konkursie.

Szczegowe wyniki uzyskane przez naszych uczniw przedstawiaj si nastpujco:

. Natalia Stanusch — 79% (wynik bardzo dobry), nagroda ksikowa
. Pawe Hanus — 76%, wyrnienie
. Aneta Ewertowska — 74%, wyrnienie
. Natalia Pierz — 71%, wyrnienie
. Karolina Bury — 66%, wyrnienie
. Remigiusz Oczko — 66%, wyrnienie
. Aleksandra Baraska — 58%
. Karolina Brenza — 58%
. Magorzata Gul — 50%

GRATULUJEMY!!!

16 maja 2017 r.

Sukces artystyczny uczennicy klasy IE- Irma Mercik zaja II miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Hiszpaskie inspiracje".

II L.O. im. St. eromskiego z Dbrowy Grniczej ju po raz trzeci zachcao modzie z caego regionu do przygotowania prac plastycznych w dowolnej technice, inspirowanych bogat kultur, przyrod i sztuk Hiszpanii. Do organizatorw wpyno wiele rysunkw i malunkw (tylko z naszej szkoy startowao w konkursie 5 osb), jury uznao obraz Irmy, czerpicy z twrczoci Salwadora Dalego, za godny 2. miejsca. 26.04 br. odebraa ona swoj nagrod.

Gratulujemy i zachcamy innych uczniw do stawania w artystyczne szranki.

1 FILM z uroczystoci wrczenia nagrody

2 FILM z uroczystoci wrczenia nagrodyFOTOgaleria
10-14 maja 2017 r.

Na Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey w Sportach Halowych bytomscy brydyci Tomasz Paweczyk i i Micha Kaleta zdobyli zoty medal w kategorii bryd sportowy chopcw.
Po wczeniejszych eliminacjach do udziau w olimpiadzie zakwalifikowano 40 par chopcw i 20 par dziewczt z caej Polski.

Link do strony z wynikami:
http://www.pzbs.pl/wyniki/turnieje/2017/oom/W-chi.html

oraz do strony gwnej OOM:

http://oom2017.zgora.pl/pl/

FOTOgaleria
20 kwietnia 2017 r.

Gratulujemy naszym uczniom wyrnie w w konkursie na baner edukacyjny w etapie powiatowym VI Olimpiady pod hasem' Podstpne WZW"


16 marca 2017 r.

W czwartek, 16. marca br., modzie z klas IB i IIC pojechaa wraz z prof. Magorzat Wilk na Wydzia Filologiczny Uniwersytetu lskiego w Sosnowcu, by wzi udzia w dorocznej HISPANOFONII, czyli wicie Departamentu Hispanistyki Ul.

Tegorocznym tematem przewodnim bya Kuba i to jej powicone byy prelekcje doktorantek, wystpy artystyczne oraz konkurs, w ktrym z ramienia naszej szkoy wystartoway z sukcesem Martyna Piechota i Sandra Wieczorek – uczennice klasy IIC. Podobnie jak w poprzednim roku reprezentacja Sikoraka zaja III miejsce, pokonujc 10 innych szk z caego wojewdztwa. Gratulacje!


28 lutego 2017 r.

Ucze klasy 2 d Micha Freus zaj I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym pt."onierze Wyklci-Niezomni".


Na uroczystej sesji popularnonaukowej,powiconej tej tematyce,ktra odbya si 28 lutego 2017r. w Sali Sesyjnej Urzdu Miejskiego w Bytomiu, Micha Freus odebra nagrod i dyplom z rk organizatorw sesji. Uczniowi serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.


10 lutego 2017 r.

Wyniki Oglnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta
5 uczniw naszej szkoy uczestniczcych w Oglnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta uzyskao wyrnienia za wynik wyszy od 63% maksymalnej iloci punktw. Ponadto, uczennica Natalia Stanusch, za najwyszy wynik w szkole uzyskaa nagrod ksikow oraz dyplom za bardzo dobry wynik uzyskany w konkursie.

Szczegowe wyniki uzyskane przez naszych uczniw przedstawiaj si nastpujco:

. Natalia Stanusch — 79% (wynik bardzo dobry), nagroda ksikowa
. Pawe Hanus — 76%, wyrnienie
. Aneta Ewertowska — 74%, wyrnienie
. Natalia Pierz — 71%, wyrnienie
. Karolina Bury — 66%, wyrnienie
. Remigiusz Oczko — 66%, wyrnienie
. Aleksandra Baraska — 58%
. Karolina Brenza — 58%
. Magorzata Gul — 50%

GRATULUJEMY!!!


5 grudnia 2016 r.

Z przyjemnoci informujemy, e nasz ucze Micha Freus, zdoby I nagrod w II Oglnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Modziey. Serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw. - GRATULUJEMY!!!


1 grudnia 2016 r.

Kolejne osignicia naszego ucznia - GRATULUJEMY!!!


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ