UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ OGOSZENIA


12 wrzenia 2016 r.

IV LICEUM OGLNOKSZTACCE W BYTOMIU Grupowe Ubezpieczenie szkolne Edu Plus InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Polisa: EDU-A/P numer 035571

do pobrania dokument *.docx


26 czerwca 2013 r. MATERIAY DLA NAUCZYCIELI

PROCEDURA DOPUSZCZANIA PROGRAMW NAUCZANIA W IV LICEUM OGLNOKSZTACACYM IM. BOLESAWA CHROBREGO W BYTOMIU

ZACZNIK NR 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA Z ZAKRESU KSZTACENIA OGLNEGO DO UYTKU W IV LICEUM OGLNOKSZTACCYM IM. BOLESAWA CHROBREGO W BYTOMIU


20 sierpnia 2012 r.

Zachcamy do zapoznania si z publikacj Ministerstwa Edukacji Narodowej „Moje dziecko w przedszkolu i szkole". Poradnik dla rodzicw uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz z Prezentacj multimedialn na ten temat przygotowan przez Orodek Rozwoju Edukacji. Dokumenty te wyposa Rodzicw naszych uczniw w wiedz o tym, kiedy i na jakich zasadach ucze moe otrzyma pomoc psychologiczno – pedagogiczn. Dowiedz si Pastwo, na czym polegaj specyficzne trudnoci w uczeniu si oraz w jaki sposb mona otrzyma opini powiatowej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dziki temu bdziecie Pastwo mogli konstruktywnie wczy si w dziaania naszej szkoy na rzecz Waszych pociech. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z opublikowanymi dokumentami.11 czerwca 2012 r.

Materiay dla nauczycieli do pobrania

Tabela do wypenienia -----> wykaz_podrecznikow_nowa_podstawa_programowa.doc <-----


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ