UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

Numerki niepytane na Listopad 2017

08.11.2017 – 6 i 16
09.11.2017 – 3 i 25
10.11.2017 – 11 i 18
14.11.2017 – 33 i 21
15.11.2017 – 14 i 29
16.11.2017 – 2 i 13
17.11.2017 – 22 i 31 i 19
18.11.2017 – 15 i 28
21.11.2017 – 1 i 17
22.11.2017 – 23 i 34
23.11.2017 – 4 i 5 i 30
24.11.2017 – 12 i 32
25.11.2017 – 20 i 24
28.11.20217 – 9 i 26
29.11.20217 – 7 i 13 i 8
30.11.2017 – 10 i 27

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ