Oferta Edukacyjna
2017/2018
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Nauczyciele

Jzyk polski

mgr Boena Balcerak - wicedyrektor szkoy
mgr Sylwia Bielski
mgr Joanna Jaksik
mgr Agnieszka Solecka
mgr Barbara ZawadaJzyk angielski

mgr Boena Drzewiecka
mgr Ewa Klimek - Stachura
mgr Alina Klisiewicz-aba
mgr Magorzata Koodziej
mgr Hanna Malcher-Strojny
mgr Marcin Popiech
mgr Anna Ulfik


Jzyk niemiecki

mgr Weneta Ferdyn
mgr Sonia Serafin-Bochenek


Jzyk francuski

mgr Magdalena Ligudziska


Jzyk hiszpaski

mgr Magorzata Wilk


Matematyka

mgr Katarzyna Bociaska
mgr Henryk Kalla
mgr Tadeusz Paliga - dyrektor szkoy
mgr Ewa Szpara
mgr Grayna Tomkowicz
mgr Katarzyna ak


Historia

mgr Micha Karnus
dr Adam Kubacz
mgr Karolina Mamcarczyk
mgr Szymon Opara
mgr Leszek Piwko


Historia i spoeczestwo

mgr Micha Karnus
dr Adam Kubacz
mgr Szymon Opara
mgr Leszek Piwko


Biologia

mgr Maria Bobulska
mgr Magorzata Bosek
mgr Joanna Furtak
mgr Barbara witek


Przyroda

mgr Katarzyna Swda


Fizyka i astronomia

mgr Weronika Kaluba - Dytkowska


Chemia

mgr Grzegorz Kowalski
mgr Katarzyna Swda


Geografia

mgr Marian Kupczyk


Edukacja dla Bezpieczestwa

mgr Ryszard aakWiedza o kulturze

mgr Agata Sobo


Wiedza o spoeczestwie

mgr Micha Karnus
dr Adam Kubacz
mgr Leszek Piwko
mgr Micha Karnus


Podstawy przedsibiorczoci

mgr Joanna Trocer-Kurowska


Informatyka

mgr Piotr Baraski - piotrb@4lo.bytom.pl


Wychowanie fizyczne

mgr Danuta Grzela
mgr Jzef Henkel
mgr Krzysztof Materne
mgr Grzegorz Skibniewski
mgr Micha Tobor


Religia

ks. Piotr Dyduch
mgr Adam Maniura
mgr Dominik Stachulec


Bibliotekarz szkolny

mgr Magdalena Ligudziska
mgr Iwona Orlacz


Pedagog szkolny

mgr Judyta Szczchor
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ