UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Materiay edukacyjne

Materiay dla Rodzicw
PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Aktualne informacje dla organizatorw, rodzicw i uczestnikw wypoczynkuW zwizku z licznymi pytaniami, ktre dotycz reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Owiaty w Katowicach przez rodzicw i nauczycieli szk i placwek przekazujemy adresy stron, gdzie zainteresowani bd mieli moliwo zapoznania si z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy owiatowej:

stron internetow Ministerstwa Edukacji Narodowej

stron internetow Kuratorium Owiaty w Katowicach

na stron internetow Kuratorium Owiaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoa"

14 listopada 2016 r.

Szanowni Rodzice
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodzicw i opiekunw na spotkanie „II Edycji Szkoy Dla Rodzicw” organizowanej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Bytomiu.


Tematem najbliszego spotkania bd zagadnienia dotyczce przeciwdziaania trudnociom w nauce. Postaramy si odpowiedzie na pytanie: „Jak zapobiega niepowodzeniom szkolnym swojego dziecka – czyli co rodzic moe zrobi by pomc dziecku w nauce ?” Zajcia prowadz pracownicy Poradni mgr Jolanta Bobulska i mgr Aneta Jendrzej.
Spotkanie odbdzie si w dniu 16 listopada 2016 (roda) o godzinie 16.30. w Modzieowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstacw Warszawskich 12.
Spotkania w ramach „Szkoy Dla Rodzicw” s bezpatne, nie s wymagane wczeniejsze zgoszenia. Sowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. Szczegy znajd Pastwo take na stronie internetowej Poradni: www.ppp.bytom.pl

Z powaaniem
Wojciech ywczok- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu , ul. Rostka 16, tel. 32 281940527 wrzenia 2016 r.

Szanowni Pastwo Wydzia Edukacji przekazuje w zaczeniu informacj nt. warsztatw "Szkoa dla rodzicw nastolatkw"

Bardzo prosz o przekazanie dyrektorom bytomskich szk, nauczycielom, a przede wszystkim rodzicom nastolatkw uczcych si w bytomskich gimnazjach i szkoach rednich o moliwoci udziau w kolejnej edycji prowadzonej przeze mnie w I LO w Bytomiu "Szkoy dla Rodzicw Nastolatkw". Warsztaty s bezpatne, gdy zostay dofinansowane przez Gmin Bytom. Zajcia z kolejn grup rozpoczynamy od padziernika 2016.

W Bytomiu trwa obecnie kampania spoeczna "wyloguj si i rb, to co kochasz", w trakcie ktrej duo mwi si o budowaniu relacji i wizi rodzica ze swoim nastoletnim dzieckiem. Myl, e dla rodzicw, ktrzy zainteresowali si kampani “Wyloguj si ... “ udzia w warsztatach jest dobr osobist inwestycj i moe by nastpnym krokiem rozwijania ich rodzicielskich umiejtnoci wychowawczych .

Serdecznie pozdrawiam

Grzegorz Rzeszutek

pedagog szkolny I LO w Bytomiu realizator ““Szkoy dla Rodzicw Nastolatkw”
tel. 601 368-227

Do pobrania szczegowy program zaj27 wrzenia 2016 r.

Szanowni Pastwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szk i Placwek Owiatowych Miasta Bytomia

Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodzicw i opiekunw na zajcia organizowanej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Bytomiu „ II Szkoy Dla Rodzicw.”
W jej ramach oferujemy rodzicom otwarte spotkania z psychologiem i pedagogiem Poradni skierowane na rozwj kompetencji rodzicielskich. Spotkania odbywa si bd w Modzieowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu w kad trzeci rod miesica – poczwszy od 19 padziernika br. W zaczniku przekazuj Pastwu szczegowy program „ II Szkoy Dla Rodzicw”.
Zwracam si z prob o rozpowszechnienie tej informacji wrd rodzicw za porednictwem pedagogw szkolnych i nauczycieli. Szczegy znajd Pastwo take na stronie internetowej Poradni: www.ppp.bytom.pl

Z powaaniem
Wojciech ywczok- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Do pobrania szczegowy program zaj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu , ul. Rostka 16, tel. 32 281940514 stycznia 2016 r.

Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodzicw i opiekunw na zajcia „Szkoy Dla Rodzicw” organizowanej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Bytomiu. Tematem najbliszego spotkania bd „Zabawy fundamentalne – w co i jak bawi si z maym dzieckiem aby stymulowa jego rozwj.” Zajcia prowadz pracownicy Poradni mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz oraz mgr Izabela Sagolla.

Spotkanie odbdzie si w dniu 20 stycznia 2016 (roda) o godzinie 16.30. w Modzieowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstacw Warszawskich 12.

Spotkania w ramach „Szkoy Dla Rodzicw” s bezpatne, nie s wymagane wczeniejsze zgoszenia. Sowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. Szczegy znajd Pastwo take na stronie internetowej Poradni: www.ppp.bytom.pl

Prosz o zaproszenie na Spotkanie zainteresowanych rodzicw.

Z powaaniem

Wojciech ywczok- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu , ul. Rostka 16, tel. 32 281940521 grudnia 2015 r.

Drogi Rodzicu,

Czas przedwitecznych zakupw w peni. Wielu rodzicw zastanawia si, jaki prezent bdzie odpowiedni dla dziecka. Czy speni jego marzenie o posiadaniu nowego smartfona czy moe kupi konsol do gier? Przed zakupem nowych technologii pod choink warto wiedzie, e le dobrany lub nieodpowiednio zabezpieczony sprzt moe by zagroeniem dla dziecka. Duo wartociowych informacji znajdziecie Pastwo w przygotowanym przez nas, w ramach kampanii „Pomyl, zanim kupisz”, poradniku. W tej publikacji zapoznacie si Pastwo m.in. z radami dotyczcymi niezbdnych aktualizacji, dowiecie si, e konsola jest coraz czciej zintegrowana z serwisami online i za jej porednictwem mog zosta udostpniane dane osobowe, a dzieci mog by naraone na kontakt z treciami nieodpowiednimi dla ich wieku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii www.zanimkupisz.saferinternet.pl, gdzie mona znale poradnik oraz do ledzenia naszych dziaa na Facebooku www.facebook.pl/bezpiecznyinternet Materiay zostay przygotowane przez ekspertw z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Fundacji Dzieci Niczyje oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Partnerem gwnym kampanii jest Fundacja Orange. Akcja odbywa si pod patronatem Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Wesoych wit,

Polskie Centrum Programu Safer Internet
18 wrzenia 2013 r.

Do pobrania materiay ze strony Orodka Rozwoju Edukacji

Orodek Rozwoju Edukacji jest publiczn placwk doskonalenia nauczycieli o zasigu oglnokrajowym prowadzon przez Ministra Edukacji Narodowej. Powsta z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku poczenia Centralnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarzdzenia Ministra Edukacji Narodowej Celem Orodka jest podejmowanie i realizacja dziaa na rzecz podnoszenia jakoci edukacji zgodnie z polityk owiatow pastwa w obszarze ksztacenia oglnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie owiaty.
18 wrzenia 2013 r.

Do pobrania materiay ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

POMAGAMY DZIECIOM I MODZIEY m.in. poprzez:
* diagnoz psychologiczn, pedagogiczn i logopedyczn
* terapi pedagogiczn (indywidualn i grupow), logopedyczn oraz terapi EEG - Biofeedback
* terapi psychologiczn (indywidualn, grupow, rodzinn)
* opiniowanie i orzecznictwo
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
* poradnictwo zawodowe dla modziey
POMAGAMY RODZICOM I OPIEKUNOM m.in. poprzez:
* poradnictwo wychowawcze
* spotkania edukacyjne
* terapi rodzinn
* profesjonalne poradnictwo dla rodzicw i opiekunw dzieci z niepenosprawnoci
POMAGAMY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM m.in. poprzez:
* udzia w zespoach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
* konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, szk oraz poradni
* organizowanie i prowadzenie spotka szkoleniowych i warsztatowych
* prowadzenie na terenie przedszkoli i szk programw profilaktycznych, interwencyjnych
oraz programw integrujcych zespoy klasowe
28 stycznia 2013 r.

Dzie Bezpiecznego Internetu

Uprzejmie informujemy, e 5 lutego przypadaj obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Zapraszamy serdecznie do udziau i przedstawienia wasnych inicjatyw promujcych idee DBI.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ