UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Lokalizacja i kontakt

Informacje oglne

Nazwa szkoy

IV Liceum Oglnoksztacce im. Bolesawa Chrobrego

Adres szkoy

pl. gen. W. Sikorskiego 1 41-902 Bytom

Telefon

032 281 41 93 (sekretariat)
032 281 41 93 (fax)
Strona w Internecie
http://www.4lo.bytom.pl/

Poczta elektroniczna

sekretariat.4lo.bytom@wp.pl

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ