UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+

12 grudnia 2017 r.

12 XII 2017 odwiedzia nas zeszoroczna absolwentka Natalia Ziba, obecnie studentka na Coventry University w Wielkiej Brytanii.


W imieniu IV LO dzikuj za profesjonaln i bardzo interesujc prezentacj na temat sposobw aplikowania i moliwoci studiowania w Wielkiej Brytanii

Boena Drzewiecka

FOTOGaleria


27 padziernika 2017 r.

27 padziernika w ramach wsppracy z Bibliotek Miejsk w Piekarach lskich, gocilimy w auli wolontariuszy z Francji i Hiszpanii oraz Pani Magorzat Kocek.


Uczniowie zapoznali si z zaoeniami wolontariatu europejskiego programu Erasmus +. Wolontariusze zaprezentowali swoje kraje. Bya to rwnie okazja do rozmw w jzyku francuskim, hiszpaskim i angielskim. Najywsze dyskusje miay miejsce ju po czci oficjalnej, kiedy to wolontariusze odpowiadali na pytania naszych uczniw. Bardzo dzikujemy Maevie, Maksowi oraz Pani Magorzacie Kocek za spotkanie.

FOTOgaleriaProjekt "Jak skutecznie uczy si i naucza" ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego PO WER w ramach Mobilnoci Kadry Edukacyjnej
W naszym Liceum realizujemy projekt "Jak skutecznie uczy si i naucza" ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego PO WER w ramach Mobilnoci Kadry Edukacyjnej.
Nasi nauczyciele bd szkoli si we Woszech, Portugalii oraz na Wyspach Brytyjskich aby zrealizowa zaoone w projekcie cele majce na celu udoskonalenie pracy szkoy. Niektre z nich wymieniamy poniej:

przenoszenie dobrych praktyk na grunt szkoy

rozwijanie potrzeby i zasadnoci uczenia si od siebie nawzajem

umoliwienie uczniom osigania wysokich wynikw na egzaminach zewntrznych

wprowadzenie elementw jzyka angielskiego w nauczaniu innych przedmiotw

promowanie wielojzycznoci

nowoczesne, dynamiczne, zaangaowane i profesjonalne rodowisko nauczycieli

rozwijanie wiadomoci midzykulturowej, amanie stereotypw

wspieranie postaw proeuropejskich

zwikszanie zdolnoci szkoy do dziaania na poziomie midzynarodowym


Zapraszamy do odwiedzania tej zakadki jak rwnie do ledzenia nas na portalu etwinning gdzie bdziemy dzieli si z Pastwem zdobytymi dowiadczeniami


Zesp IV LOkwiecien 2017 r.

W kwietniu w ramach wsppracy z Bibliotek Miejsk w Piekarach lskich, gocilimy w Sali Lustrzanej wolontariuszk z Francji w ramach programu Erasmus Plus Uczniowie mieli moliwo zapoznania si ze sposobem aplikowania i zaoeniami wolontariatu europejskiego. Bya to rwnie okazja do pokonwersowania w jzyku francuskim i angielskim.
Bardzo dzikujemy Pani Magorzacie Kocek za przekazanie naszym uczniom cennych informacji na temat wolontariatu. FOTOGaleria
marzec 2017 r.

• W marcu 2017 gocilimy w naszej szkole wolontariuszy z Portugalii i Indonezji w ramach programu AISEC. Gocie opowiedzieli naszym studentom o zaoeniach programu, a take przybliyli rne aspekty ycia swoich krajw z perspektywy modego czowieka. Byy quizy, konwersacje , zajcia ludyczne i elementy CLIL

• Flaga widoczna na zdjciu, w zalenoci od perspektywy, reprezentuje Polsk lub Indonezj.

• AIESEC nie dyskryminuje na podstawie pci, orientacji seksualnej, wyznania religijnego, etnicznego i spoecznego pochodzenia czy pogldw politycznych. Dziki midzynarodowemu rodowisku poznajemy wiat i perspektywy innych ludzi na zrnicowane kwestie. Szanujemy kad osob i wierzymy, e moe pozytywnie wpyn na rodowisko

• Za zgod autorki, zamieszczamy prezentacj o Indonezji
v

FOTOGaleria

Do pobrania prezentacja: *.pptx"


10 padziernika 2017 r.

Nasi nauczyciele na szkoleniu w Rzymie w ramach programu Erasmus Plus. Wspomnienie

Do pobrania prezentacja: 6thCUP_Message_.pptx"


13 czerwca 2016 r.

w dniu 13. 06.16 w sali lustrzanej IV LO odbyo si spotkanie uczniw klas II z przedstawicielem Walijskiego Uniwersytetu ABERYSTWYTH.

Przedstawiono na nim moliwoci studiowania za granic, zasady rekrutacji, system szkolnictwa wyszego a take moliwosci finansowania studiw


9 maja 2016 r.

Dnia 9 marca br. grupa beneficjentw programu szkoleniowego dla kadr Erasmus + wzia udzia w spotkaniu z panem Albertem Garca, ktry opowiada o Portugalii.

Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w wykadzie poprzez gr on-line Kahoot, ktra sprawdzaa ich wiadomoci na temat kraju, ktry by przedmiotem spotkania. Warsztaty przebiegy w miej atmosferze i wszyscy wynieli z nich wiele ciekawych informacji. Niedugo pniej pierwsze dwie nauczycielki wyleciay na tygodniowe szkolenie do Lizbony.

Zaczamy prezentacj do gry i yczymy udanej zabawy


14 kwietnia 2016 r.

W dniu 14 kwietnia w naszej szkole gocilimy przedstawiciela Instytutu Dante Alighieri, ktry zabra nas w pasjonujc podr do Italii.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele zaangaowani w projekt oraz uczniowie klas trzecich.. Dla gocia Pana Guido Parisi zapiewaa w jzyku neapolitaskim nasza uczennica Dagmara Sczepanik.

INGRAZIAMENTO

Egregio Sig. Parisi,
La ringraziamo moltissimo per aver onorato la nostra scuola con la sua presenza e la presentazione appassionante sull’Italia.
Speriamo caldamente che nel futuro ci onorerà di nuovo con la sua presenza.
La ringraziamo ancora una volta, porgendole i più distinti ossequi.

powrt do strony gwnej
R

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ