UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ DyrektorzyTadeusz Wilk - 1945-1948

Zbigniew Duszyk - 1948-1950

Wadysaw Nitka - 1950-1951

Micha Gonciarz - 1951-1968

Karol Szalbot - 1968-1974

Bernard Kocur - 1974-1984

Jan Szczyra - 1984-1992

Danuta Rojek - 1992-1997

Marian Kupczyk - 1997-2009

Tadeusz Paliga - 2009


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ