Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPS SIKORAK

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Sylwetki niektrych nauczycieli
Helena Morawcowa
Antoni Witkowski
 

Nauczyciele jako uczniowie naszej szkoy

Prosimy nauczycieli-absolwentw naszej szkoy o dostarczenie nam swoich zdj klasowych

Profesor Jacek Jdrzejowski (drugi od lewej w rodkowym rzdzie) jako ucze klasy Ia. Rok szkolny 1978/79
Profesor Anna Okwieciska (pierwsza od prawej w dolnym rzdzie) jako uczennica klasy IIIa. Rok 1992
Profesor Barbara witek (czwarta od lewej w dolnym rzdzie) jako uczennica klasy IIa. Rok 1978/79
 

4 Liceum Oglnoksztacce. Wszelkie prawa zastrzeone | code&design: SAMIOZ