UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Galeria 2010/2011
Dzie Francuski w IV LO

W dniu wczorajszym odby si Dzie Francuski. Podczas tej imprezy, zorganizowanej przez klasy I A i I B, przybliono kultur i obyczajowo Francji. Odbyy si konkursy np. spoywania bagietek na czas, rozpoznawania postaci historycznych, budowania wiey Eiffla oraz degustacja serw. Punktem kulminacyjnym by taniec belgijski.

Fotoreporta Anny Kramek i Julii Przybylskiej
Edukacyjne zajcia wyjazdowe

Grupa uczniw naszej szkoy po raz kolejny uczestniczya w edukacyjnych zajciach wyjazdowych, zorganizowanych w ramach projektu "Poczuj, dotknij, sprawd", finansowanego ze rodkw Unii Europejskiej.

Opis projektu "Poczuj, dotknij, sprawd"

Wyjazdowa poezja"

Wycieczka do Biaowiey
Wycieczka w Gry Stoowe
Wycieczka w Tatry i Pieniny


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ